Header
Fritid
Fotos
Blog
Länkar
Minisågverk
HOBBY,MATERIAL,BYGGSATSER,
Minisågverk

Minisågverk

Ett minisågverk är en flyttbar anordning som används för sågning av brädor ur stockar och som oftast kan skötas av en person. Minisågverket är även lämpligt vid tillverkning av timmerhus då en fräs som fästs på sågverket kan forma timmerblockens sidor. Sågen kan antingen vara gjord med elmotor och roterande klinga eller med ett fäste för en vanlig motorsåg. De mest kända tillverkarna av minisågverk är Logosol i Härnösand, samt Jonsered, Woodmizer, Granbergs och Lennartsfors.

Image

Sågverk

sågverk med laser
sågverk med laser

Sågverk är skogsindustriella anläggningar för uppsågning av timmer till trävaror som plank och brädor.

Vid sågningen erhålls bark, sågspån och flis (från de delar av stockarnas tvärsnittsarea som hamnar utanför sågutbytet) som biprodukter. Sågspån används som strö eller som råvara för tillverkning av spånplattor, flis går till uppvärmning eller eventuellt produktion av pappersmassa. Barken är mer problematisk att bli av med och har i vissa fall deponerats.

Företagsklimatet i Sverige har sedan 1960-talet gjort att de mindre cirkelsågverk som var vanligt förekommande i det närmaste har försvunnit. De har nu ersatts av minisågverk. Stora sågverksindustrier står idag för merparten av den svenska virkesproduktionen.

I svensk sågverksindustri används fyra olika sönderdelningstekniker: ramsåg, reducersåg, bandsåg och cirkelsåg. De vanligaste är cirkelsåg och bandsåg, med ungefär hälften var. Reducersågen kan inte användas som enda såg utan är kombinerad med någon av de andra metoderna. Fördelen med bandsågarna över cirkelsågarna är att det blir tunnare sågsnitt med bandsågarna och att det är lättare att applicera spänning i sågbladet. Spänningen appliceras genom att avståndet mellan hjulen varieras. Fördelen med cirkelsågarna är att det är lättare att ordna så att klingorna ställs in för olika sågutbyte för varje stock (flytande klingor). Nyare sågar kan kurvsåga, dvs. om stocken är krokig kan brädan sågas längs stockens kurvatur och sedan torkas så att brädan blir rak. Reducerarens uppgift är att "fräsa" de rundade sidorna så att det blir ett fyrkantigt block. Tack vare reduceraren blir sågverken av med de annars svårhanterade bakarna. Istället blir det acceptflis, dvs. flis som massabruken accepterar för att göra massa av. Ramsågen är en sågteknik som är utdöende pga. att det är en mycket långsam sågmetod. Sågbladen är tjocka och genom att klingan dras baklänges genom stocken slits tänderna fort.

Blocksåg av äldre modell
Blocksåg av äldre modell

Beroende på hur sågsnitten läggs kan sågmetoderna benämnas blocksågning, genomsågning, kvarterssågning, och stjärnsågning. Vid blocksågning sågas vankanterna bort om det inte är en reducerare före sågningen. Reduceraren "fräser" bort den krökta ytan. Om inte reducerare används måste blocket roteras 90° för att såga bort alla vankanter. Vid genomsågning sågas alla bräder rakt genom stocken och alla bräder får vankant som får sågas bort senare. Vid kvarterssågning och stjärnsågning blir det stående årsringar på brädorna, vilket ger mindre deformation och inre spänningar vid torkning. De trekanter som blir vid stjärnsågning kan limmas för att göra en massiv träskiva.

Vid sågning av lövträ och andra mer värdefulla stockar används blockbandsåg, en bandsåg med liggande eller ett stående sågsnitt. Bandsågar används av de flesta lövträsågverk, bandsågen har även kommit till användning som mobila sågverk

BÖCKER OM STIHL MOTOR SÅGAR Om ni har behov av Reparations och service manualer till er Stihl såg så kan ni enkelt här ladda ner dem direkt till er egen dator.
Som en fil i PDF -format (Acrobat reader måste vara installerat) . Följ bara instruktionerna -kostnad 75 kr per sågmodell.Skriven på Engelska-men lättläst med fina bilder
och beskrivningar

Stihl 017-018

Stihl 021-023-025

Stihl 024-026

Stihl 034-036-036 QS

Stihl MS 270-280

Stihl MS 210-230-250

Stihl 009-010-011

Stihl 019T

Stihl 029-039

Stihl 034-036

Stihl 044

Stihl 046

Stihl 064 - 066

Stihl 088BYGGBESKRIVNING VEDELDAD BASTUSTUGAHar ni en dröm om att bygga er egen vedeldade Bastustuga ?
JA ...då har ni en enkel byggbeskrivning här som ni kan ladda ner
14 sidor med ritningar och beskrivningar

Endast 30 Kr


Den visar ritnings exempel samt en text beskrivning om vad ni bör tänka på
Den baseras på en mångårig erfarenhet om bastubyggen


Länkar ....

timring.page.tl
En Sida om timmring av stugor...

etanol.page.tl
E-85 , Bio diesel


solenergi.page.tl

bjorkved.page.tl


vindkraft.page.tl
vindkraft

lusthus.page.tl
lusthus

affisch.zoomshare.com
Posters ...

reservdel.zoomshare.com
Reservdelar - motorfordon ....


vikt.zoomshare.com
Gå ner ett par kilo ...efter jul maten ...


bastu.zoomshare.com
Vedeldade Bastustugor ...

ekonomi.zoomshare.com
Tjäna pengar på nya sätt...


site  zoomshare